irem contact wine

Sayfanın aşağısına devam edin veya sayfa içerisinde hızlı ulaşım için tıklayın: / Scroll down to navigate or click for quick access in page:


Aşkın İfadeleri / Bir / Gerçek Aşkın Kainatı / İstanbul Kanatlarımda / İstanbuldum / Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor / Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var / Düş Manzaraları / Portreler / Köklerin Yansıması / Dün Konuştuğumuz Gibi / Salt Saykedeliremya / Eskiz Defteri
--------------
Expressions of Love / The One / Universe of True Love / Istanbul On My Wings / i-Istanbul / Everyone is Talking About This Exhibition / I Need More Space / Dreamscapes / Portraits / Roots' Reflection / As We Talked Yesterday / Pure Psychedeliremia / Sketch BookAşkın İfadeleri / Expressions of Love

-
‘’Murat Revo’nun adıma ithaf ettiği ‘Ah Meri’ kitabından şiirlerin resimlerini yaptığım bu seriyi ‘Aşkın İfadeleri’ olarak adlandırdım. Bana göre her bir resim, sevgi eylemidir. Saf ve sezgisel üretimler, resimleri gerçek sevgi nesnelerine dönüştürür. İzleyicide uyanacak olumlu duygulardan başka beklenti taşımazlar. Bu resimleri üretirken öncelikle zihnimde bazı imgeler ve sonrasında resmin bütünü canlanıyor. Daha önce defalarca okuduğum şiirlere dönüp yeniden baktığımda, hangi şiirin zihnimde canlandığını keşfediyorum ve resme o şiirin adını veriyorum.’’

-----------------------------

‘’In ‘Expressions of Love’ painting series, I make paintings of poems from ‘Ah Meri’ book of Murat Revo which is dedicated to me. In my opinion, every painting is an act of love. Pure and intuitive productions turn paintings into true love objects. They hold no expectation other than positive emotions that will awaken in the observer. While producing these paintings, I first see some images then, I see the whole picture in my mind. When I reread the poems I've read many times before, I discover which poem comes to life in my mind and I name the painting after that poem.”


Resimleri detaylı görüntülemek için üzerlerine tıklayınız. / Click images to view paintings in detail.

İrem Çamlıca - ‘’Murat Revo’nun ‘Nanda’ şiiri için’’ / ''For Poem of Murat Revo ''Nanda'' - 2022 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 100x140 cm

''Nanda''
Metaforlarca methiyeler düzerken güzelliğine / While praising to your beauty with metaphors
ve aklımın tapınaklarında / in the temples of my mind
sana yetiştirdiğim çiçeklerin üzerinden / over the flowers I grew for you
uçup giderken / they are flying away
iffetli güzellikleri yükseliyor göklere / their chaste beauty soars to the skies
Düşünüyorum da / I'm thinking
adanmışlığımın görünmez ibadetinden / from the invisible worship of my devotion
seni sevmelerim / my way of loving you
ve varlığına özlemim / and my longing for your presence
Kutsanmış olur böylece / are blessed thence

(Murat Revo’nun ‘’Nanda’’ şiiri ’’ - ‘Ah Meri’ kitabından) / (''Nanda'' poem of Murat Revo from the book 'Ah Meri')


İrem Çamlıca - ‘’Murat Revo’nun ‘Tümden Sana Vardım’ şiiri için’’ / ''For Poem of Murat Revo ''I’ve Arrived To You From All'' - 2021 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 100x140 cm

''Tümden Sana Vardım'' / ''I’ve Arrived To You From All''
Çikolatanın başkentinde / In the capital of chocolate
yorganı altına çevirip uyuyan bir peri / a fairy sleeps above a duvet
kül pembesi patikalara ayak izlerini bırakıyor / leaves her footprints on ash-pink paths
Burada gece güne akarken panjur aralıklarından / As the day flows through the shutters here
üç kedi üç ayrı köşede / three cats in three separate corners
Kelebek etkisi ya da değil / Butterfly effect or not
mutluluğun kaidesiz mutluluğum / your happiness is my unconditional happiness
Bir şeyler işte / Something that reminds of you
seni hatırlatan ve herhangi / or anything
her gördüğüm anda / every time that I see
Senin ilk masumiyetin / Your first innocence
annenin kucağındaki o yavru kaplan gibi sade / is like that baby tiger in your mother’s lap

(Murat Revo’nun ‘’Tümden Sana Vardım’’ şiiri ’’ - ‘Ah Meri’ kitabından) / (Poem of Murat Revo from the book 'Ah Meri')

- '14. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali' kapsamında İstanbul Concept Gallery'de sergilenmiştir. -sayfa başı / top of pageBir / The One

-
İrem Çamlıca 6. Kişisel Sergisi / İrem Çamlıca 6th Solo Exhibition (Online)


Resimleri detaylı görüntülemek için üzerlerine tıklayınız. / Click images to view paintings in detail.


Aşk Bir Havuz Problemi / Love Is A Pool Problem - 2020

150 adet 20x20 cm tuval üzerine yağlı boya, 20 adet 25x50xH15 cm, 4 adet 25x25xH15 cm ahşap üzerine yağlı boya ve ahşap tramplen,
toplam boyut: 250 cm x 400 cm
/ oil paint on 150 pieces 20x20 cm canvas, 20 pieces 25x50xH15 cm, 4 pieces 25x25xH15 cm wood and a wood diving board,
total dimensions: 250 cm x 400 cm

 

Her şeyin özünde bir ve aynı kaynağın yansımaları olması hem resmin modüler kurulumuyla hem de su metaforuyla ilişkidedir: ‘‘Su dalgalar olmadan da var olabilir ancak dalgalar su olmadan var olamaz.’’ Dalgaların ve suların metaforu, ego - ruh ilişkisini kurar. Hepsi su tanesi ama kimi dalgaların içinde olup kimi dibe çekildiğinde, diptekiler su olduklarını ve suyu oluşturduklarını bilirken dalgalardaki su taneleri su olduklarını unutup dalga olmakla özdeşleşirler.

Bu resimde dalgaların durulduğunu ve yüzeyde sadece bıraktıkları izlerini görüyoruz. Su yüzeyinde görülen ve izleyicinin algısıyla değişen formlar, dalgaların suda yarattığı şekillerden ilham alıyor ve hayatı oluşturanların da yansımalar ve yanılsamalar olduğuna dair bir izlenim bırakıyor. ‘Aşk Bir Havuz Problemi’ eserini meydana getiren her resim, bireysel bir ruhu temsil ediyor. Suyu oluşturarak bir oluyorlar. Her birinin kendi dünyası olan bu parçalar, bireysel ifadeleriyle bütünleşerek tek bir eseri açığa çıkartıp havuz oluşturarak izleyiciyi kendiyle birleşmeye çağırıyor.

Daha fazla açıklama için statement bölümünü inceleyebilirsiniz.

-------------------

Everything is one in self and they are many reflections of one origin. This idea is related to modular structure of the painting and metaphorical expression of water as follows: ‘’Water can exist without waves but waves can not exist without water.’’ Metaphor of waves and the water reflects the relation of the ego and the soul. They are all droplets of water whether they are in the waves or at the bottom. Those at the bottom know that they are forming the water but droplets in the waves are identified with being a wave so that they forget that they are also droplets of water.

In this painting, we observe that the waves are settled and the traces they leave on the surface. Forms are inspired by the waves that create shapes on the water surface. They change by the viewer’s perception and it makes an impression that life is also created by reflections and illusions. Every single painting forming the artwork ‘Love Is A Pool Problem’ symbolizes the individualized soul which has its own world. They become one by forming water. They merge and reveal one artwork as a pool and call the viewer to unite with self.

For further explanation please visit statement section.


sayfa başı / top of pageGerçek Aşkın Kainatı / Universe of True Love
-
İrem Çamlıca 5. Kişisel Sergisi / İrem Çamlıca 5th Solo Exhibition (Online)

Gerçek Aşkın Kainatı resimlerinde görülen mekansallık, içiçe geçişler, aynı formların göze çok yönlü görünümleri ve renkler; küresel olarak her yönü gören bir gözün algılayabileceği bir bakışla, renklerin ve formların değişen ışıklardan meydana geldiği açıkça görülen ve bütün olarak algılanan bir dünyanın tasviridir.

-------------

Universe of True Love paintings reflect the reality of spherical vision of an eye which sees every aspect and everything as a whole. The realm as nested transitions of places and forms is seen differently to the perceiver. This series is a depiction of spherical vision of a world which is light-made and has changing forms.


Resimleri detaylı görüntülemek için üzerlerine tıklayınız. / Click images to view paintings in detail.

Gerçek Aşk / True Love - 2018 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 200x150 cm
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -Hayatın Hayali / Dream of Life - 2019 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 160x100 cm
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 


sayfa başı / top of page

 


İstanbul Kanatlarımda / Istanbul On My Wings
-
Tomtom Suites Gallery - İrem Çamlıca 4. Kişisel Sergisi / İrem Çamlıca 4th Solo Exhibition

İrem Çamlıca 'İstanbul Kanatlarımda' isimli dördüncü kişisel sergisinde renkler ve imgeleri kendine has çizimleriyle birleştirip hayali kanatlarla İstanbul'u sırtlayarak sizi kainata doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Sergileri arasında mikrodan makroya uzanan kainat algısının ilişkisini kuran İrem Çamlıca, insan ve yerküre ile birlikte bu sergisinde kainatı da resmediyor. Bu sergide yer alan resimlerinde düalizm, kozmos, sonsuzluk, frekans, yansıma, an gibi kavramlar sembolik anlatımlarla işleniyor.

-------------

İrem Çamlıca in her fourth solo exhibition named 'Istanbul On My Wings' combines the colors and imagery with her drawings and takes you on a journey towards universe with imaginary wings carrying Istanbul. Among the exhibitions, İrem Çamlıca, who establishes the relation of the universe perception extending from micro to macro, depicts the universe along with human and earth. In her paintings in this exhibition, concepts such as dualism, cosmos, eternity, frequency, reflection, moment are covered by symbolic narratives.
İstanbul Kanatlarımda / Istanbul On My Wings - 2017
tuval üzerine akrilik boya ve karışık malzeme / acrylic paint and mixed material on canvas - 120x160 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'Kanat Çırpanlar' kapsamında AynArt Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -Kıtalar Buluşur Aşıklar Kavuşur / Continents Meet, Lovers Reunite - 2016
tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 80x120 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'Art in Content' kapsamında Armaggan Gallery iş birliğiyle Content Maçka'da sergilenmiştir. -
- Tomtom Suites Hotel'de Nicole Restaurant katında sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


Yeri Göğü Altın Şehir / Golden Earth and Sky City - 2017
tuval üzerine akrilik boya ve karışık malzeme / acrylic paint and mixed material on canvas - 80x120 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 
Mutluluk Kapısı / The Door to Happiness - 2016 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 80x100 cm
- 'Yeni Bir Sergi' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle 'Mevsim Yaz-3 Sanat Festivali' kapsamında Bursa Bamboo Park'da sergilenmiştir. -
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -1. Bilbao, Plaja Giderken/Way to the Beach, Beğendik Plajı(ök/pv), İğneada(ök/pv), Cathedral San Sebastian, her biri 20x25 cm
2. Yollar&Zaman/Roads&Time, Boğaziçi Köprüsü/Bosphorus Bridge(ök/pv), Chora Museum, Chicago, Assos(ök/pv), her biri 25x35 cm
3. Barcelona(sk/ac), San Sebastian, İstanbul(ök/pv), Amsterdam(sk/ac), Uçarken/Flight, her biri 25x35 cm
4. Yaz Yağmuru(ök)/Summer Rain(pv), Cihangir Merdivenleri(ök/pv), Florence(ök/pv), Üçüncü Köprü(ök/pv), Berliner Zoo(sk/ac),
her biri 25x35 cm, tümü tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de ve MillArt Gallery'de sergilenmiştir. -
-(ök):özel koleksiyon, (sk):sanatçı koleksiyonu / (pv):private collection, (ac):artist collection-


Rüzgar Bizi Götürecek (Le Vent Nous Portera) / The Wind Will Carry Us - 2016 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 40x60 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle 'Art in Museum' kapsamında Kapadokya'da sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -


Cennet Bahçesi / The Garden of Eden - 2016 - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 70x50 cm
- 'Myths and Legends of my People' The Balkan Quadrennial kapsamında Art Museum of Stara Zagora'da sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

Bahçenin Elması / The Apple of the Garden 2016 - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 70x50cm
- 'Myths and Legends of my People' The Balkan Quadrennial kapsamında Art Museum of Stara Zagora'da sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Tarihi Yarımada / The Historical Peninsula - 2017 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 35x50 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Galata Kulesi / Galata Tower - 2017 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 35x50 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Ortaköy - 2017 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 35x50 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


Haydarpaşa - 2017 - tuval üzerine akrilik boya ve karışık malzeme / acrylic paint and mixed material on canvas - 35x50 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 
Varış Noktası Yolculuktur / Destination is Journey - 2017
tuval üzerine akrilik boya, yağlı boya ve karışık malzeme / acrylic paint, oil paint and mixed material on canvas - 100x150 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -Dünya Akarken Zaman Dönüyor / Time is Turning While World Flows - 2017
mdf üzerine akrilik boya, yağlı boya ve karışık malzeme / acrylic paint, oil paint and mixed material on mdf - 150x75 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 

Dünya Cennetin Denizaltıdır / The World is Submarine of The Heaven - 2017
tuval üzerine akrilik boya ve yağlı boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 80x100 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

Kaleydoskop Koyu / Kaleidoscope Bay - 2017
tuval üzerine akrilik boya ve karışık malzeme / acrylic paint and mixed material on canvas - 80x120 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

Sonsuzluğun Mabedi / Temple of Eternity - 2017 - mdf üzerine karışık malzeme ve boya / mixed material and paint on mdf - 90x90 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


 Mabedin Sonsuzluğu / Eternity of Temple - 2017 - mdf üzerine karışık malzeme ve boya / mixed material and paint on mdf - 90x90 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 

sayfa başı / top of page

 


İstanbuldum / i-Istanbul

-

Doğduğum ve büyüdüğüm, yaşadığım şehir olmasının yanısıra İstanbul, gerçekleştirdiğim resim serilerinde işlediğim tüm konuları barındırmasıyla benim için özel bir yere sahip. Bu büyük şehirde sadece birkaç mahalle dolanarak tanık olabileceğiniz birbirinden çok farklı hayatlar, insan yaşamlarının ve dolayısıyla algılarının değişkenliğini gözler önüne serer. Aynı şehirde, aynı anda yaşanan düaliteler, çeşitlilik, anın barındırdığı sonsuzluğun mikro bir örneğini oluşturabilecek gizemde bir şehir İstanbul. Tarihi yarımadada sağlam bir şekilde taşıdığı geçmişinin yanısıra, şehire gelenlerin, yaşayanların plansız müdahaleleriyle absürd sayılabilecek mimari ve insani ögeleriyle akış halinde kendini gerçekleştiren, sıkıcılıktan uzak, dinamik, akıl almaz ve büyüleyici, girdaplarına düşmeden yürüdükçe güzelleşen ilham kaynağı İstanbul...

Her yaşta, yaşanılan dolaşılan her bir yerinde, çeşitli zamanlarda, herkese farklı görünen ve hissettiren bu şehri, kendi algı ışığımda gözler önüne seriyorum. Olduğundan farklı görünen ögeler, izleyiciyi görünenin ötesine geçmeye davet ediyor. Tüm yapıların astral şekilde ardında taşıdığı kimlikleriyle renkli bir dünya kuruluyor. İç içe geçmiş ve uzayla buluşan manzaralarda zaman ve uzam kavramı anda buluşuyor. Her an her şeyin, sonsuz algısı yaratan uzayda yaşanıyor oluşu insanoğlunun evrendeki yeri ve zerre olarak içinde taşıdığı potansiyeli genişletebilmesiyle ilgi kuruyor. 

---------------

Istanbul is the city where I live in and have grown up. Whenever I go somewhere else for whatever reason, it's the city I return. It has a special meaning for me that covers all the issues I have worked before in my series of paintings. This city is an experience by just walking a few neighborhoods with the variety of people, how they live and their personal perceptive about life. In this mysterious city, the diversity and dualities that are lived at the same time create a micro example of the infinite moment. Even it can be sometimes considered absurd by the unplanned interventions of the inhabitants, Istanbul is a dynamic source of inspiration that flourishes with its architectural and humanistic soul. 

Istanbul has a different effect and meaning for everyone. In this series, I paint what Istanbul metaphorically symbolizes for me.  Like an astral world beyond what is seemed to eye, it's an invitation to a different time and space. Everything is lived in the infinite space as perceived by human-beings who have the greatest potentials paradoxically to our tiny existence in the universe.
İstanbul'da Güneş Hiç Batmaz, Yağmurlar Durmaz / The Sun Never Sets in Istanbul, The Rain Does Not Stop - 2016
tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 100x150 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de ve Armaggan Gallery iş birliğiyle Nar Lokanta'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -
Yedi Kat Gök Yedi Tepe İstanbul / Seven Heavens Seven Hills Istanbul - 2016
tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 120x80 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de ve Armaggan Gallery iş birliğiyle Nar Lokanta'da sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

Boğaz Sonsuza Akar, Her Şey Kendine Kalır / Bosphorous Flows to Infinity, Everything Remains to Self - 2016
tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 120x80 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de ve Armaggan Gallery iş birliğiyle Nar Lokanta'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


Şafak Vakti İstanbul / Istanbul at Dawn - 2016 - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 80x100 cm
- IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -


Kıtaların Ayrılması / Separation of the Continents - 2016
tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / oil paint and acrylic paint on canvas - 80x120 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -


sayfa başı / top of pageHerkes Bu Sergiyi Konuşuyor / Everyone is Talking About This Exhibition
-
IMOGA Sanat Galerisi - İrem Çamlıca 3. Kişisel Sergisi
/ IMOGA Art Gallery - İrem Çamlıca 3rd Solo Exhibition


Ünlü isimlerin sanatçının özgün bakışıyla resmedilmiş portreleri ve Çamlıca'nın aile bağlarının bulunduğu Kırklareli Poyralı köyünün yerel kızlarından ilham alan özel seri bu sergide ilk defa izleyiciyle buluşuyor. Sakıp Sabancı, Türkan Şoray, Zeki Müren, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Deniz Gezmiş, Nazım Hikmet ve Atatürk portreleri, Türkiye'nin tarihsel sürecinde önemli olgulardan çıkışla, toplumun yaşadığı ekonomik gelişim, göç, ahlaki tavır, mizahi bakış, cepheleşme, dışlanma, mücadele gibi süreçlerle ilişkilenerek, geniş kitlelerce benimsenen popüler gerçeklik üzerinden bir toplum analizine dönüşüyor.

------------

Famous Turkish names painted by the artist's unique perspective and special series of women portraits inspired by local girls of Poyrali village (location of the artist's family vineyards) meets audience in this exhibition: 'Everyone is talking about this exhibition'. Sakip Sabanci, Turkan Soray, Zeki Muren, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Deniz Gezmiş, Nazim Hikmet and Ataturk's portraits display the most important cases of Turkey's historical process: economic development, immigration, moral attitude, humorous perspective, battle, confrontation and exclusion. These portraits define an analysis of the society through a popular reality adopted by the masses.
Atatürk - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Nazım Hikmet - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Sakıp Sabancı - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Türkan Şoray - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Kemal Sunal - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Orhan Gencebay - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

Deniz Gezmiş - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Zeki Müren - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

İrem Çamlıca - 2013 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 90x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 Cabernet & Cabernet - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 80x60 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Pinot Noir - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 70x50 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Papaskarası - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 65x50 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Albarino - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 50x35 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Cabernet Franc - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 50x35 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Riesling - tuval üzerine yağlı boya ve akrilik boya / acrylic paint and oil paint on canvas - 50x35 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


sayfa başı / top of page


Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var / I Need More Space
-

Uzayın görünümü insanlar için her zaman gizemli olmuştur. Altında yatan sebep gerçekliğin arayışıdır. Bu bazen bilim olarak adlandırılır. Aslen süptil şekilde kurgulanmış matematiktir. Açıklanamayan, orada çözülecek gibi görünür. Bütün uzayı kavrayabildiğimizde, her şeyi anlayabileceğimizi düşünürüz. Peki matematikte, tüm karmaşık sayılar ve formülasyonları çözmek bunun için gerekli midir yoksa, makul sayıları hesaplamak da yeterli olur mu? İki şekilde de işleyen prensip, her şeyin özü gibi aynıdır. Yalnızca hesaplar farklıdır. Başka bir deyişle, hayat farklı görünür. Tıpkı özü matematik olan her oyunda olduğu gibi, başlangıç seviyesinden, oyunla birlikte geliştikçe ilerlersiniz ve oyundan alınan keyif korunmuş olur. Oyundaki sayılar karmaşıklaşır ve bu sırada ego, oyunu 'bitirmek' için 'kazanmak' isteyebilir. Bazı oyunları sonuna kadar bitirmiş veya bitirmemiş olabilirsiniz peki sonra ne olur? Ya ardından yeni bir oyuna başlarsınız veya aynı oyunu bitirmek için yeniden başa dönersiniz. Makro / mikro mantığında tez olarak verilebilecek örnekler çoğaltılabilir ve her yerde bulunabilir. Yani, makro veya mikro, uzaya gitmek veya bir embriyo olmak, tümü tanımlanamayan bir hale gelir. Biz her şeyi madde olarak algılamaya alışkınız. Peki uzay, maddesel düzlemde keşfedilebilecek bir alan mıdır? Uzay, izleyici tarafından ve onun için her şeye dönüşebilen metafiziksel bir alan gibidir. Bilinç değiştiğinde dünya değişir. Bu resimler, uzayın sonsuz koordinatlarının olasılıklarının içinden sezgi yoluyla çıkartılmış form ve şekillere bürünüyor. Uzayın geometrik alanında, birbirine karışan renk ve formlar, sizin, izleyici olarak sezgi ve mantık ışığınızın altında gözlemlenen çok olasılıklı nesnelere dönüşecek.

---------------

Space always has been mysterious to people. The fact underlaying is the search for the truth. It is sometimes named the science. Essentially, it is subtle fiction of mathematics. The inexplainable seems to be unravel out there. It seems like if we understand the whole space, it will be all solved. In maths, do you really need to solve all complicated numbers and formulations or is that enough to calculate reasonable numbers? The principle is the same in both, like in spirit. Only the calculations are different. In the other words, the life seems different. Like in the games which are always based on maths, as a beginner you need to advance to have the same joy because you are developping with the game but, the joy stands still. The game is changing into complicated numbers while your ego might increase to 'win' to 'finish' the game. You can finish some games to the end and some not, what happens next? You play another game or the same game to finish again. There are lots of examples can be given as the mindsets of macro/micro thesis. They can be find everywhere. So, the macro or micro, to go to space or to be an embryo, all become unidentified. We are used to perceive everything in matter but is space a matter of substance that can be explored in that way? Space seems as a metaphysical area can change into anything for and by the observers. When conscious changes, the world changes. These paintings are held by intuition as forms and shapes from infinite possibility of coordinates in space. In the geometrical area of space, the forms and colors change into multi-possible objects by your observation under the light of your mind and intuition.

İstanbul'da Yanılsamalar / Delusions in Istanbul - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Yarımadadan Yansıyanlar' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle 'Komşumuz İstanbul' kapsamında Çiftçi Towers'da, Jaguar Land Rover ARCH Konseptli Showroom Sergisi kapsamında Borusan Oto Avcılar'da ve La Petite Maison'da sergilenmiştir.-
- özel koleksiyon / private collection -

 İstanbul'da Yansımalar / Illusions in Istanbul - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Yarımadadan Yansıyanlar' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle Jaguar Land Rover ARCH Konseptli Showroom Sergisi kapsamında Borusan Oto Avcılar'da ve La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 


Uzayda Bir Nokta / A Point in Space - 2015 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 40cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -


sayfa başı / top of pageDüş Manzaraları / Dreamscapes

-
Stara Zagora Sanat Galerisi - İrem Çamlıca 2. Kişisel Sergisi
/ Art Gallery of Stara Zagora - İrem Çamlıca 2nd Solo Exhibition

Görünüm izleyicinin bakış açısıyla şekillenir. İnsanlar tamamen aynı noktada ve zamanda gözlem yapsalar bile farkettikleri ve algıladıkları görünüm farklıdır. Bu farkı ne yaratır? Bireyin çevresi, koşulları ve hayat hakkındaki algısı sahneyi etkiler. Hayatta, hazırda olanlardan ziyade, onların nasıl görüldüğü ve birey tarafından algısı ve seçimleriyle nasıl değerlendirilip şekillendirildiği etkin bir rol oynar.

Algı ve zihin her birey için parmak izi kadar değişken ve biriciktir. Günlük hayattan bir sahneye bakarken sadece iletişim için temel verilerin herkes için aynı ve geriye kalan her şeyin herkes için değişken olduğunu düşünürsek? Hayatımızdaki tüm anlık sahneler eşsiz bir şekilde algılanan düş manzaralarına dönüşüyor.

------------

A landscape is perceived by the observer's point of view. Even in the same point at the same time, people always distinguish different things. What makes this difference? The individual's perception about his surroundings, environment and life affects the scene. In life, it is not all about what you readily have, it is how you see the things and shape it by your own perception and choices.

The mind and perception for every individual vary differently as fingerprints. While observing an everyday scene from life, think if there are some main datas which are common to everyone as necessities for communication and what if all the rest vary for each person? Every scenery becomes an uniquely percepted 'dreamscape' view in our lives.


Düş Koyunda Gece Yarısı / The Dream Bay at Midnight - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / oil and acrylic paint on canvas - 80x100cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora'dan sonra 'Yarımadadan Yansıyanlar' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


Rüzgarlı Vadide Akşamüstü / Afternoon in the Valley of Wind - 2015
tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / oil and acrylic paint on canvas - 50x70cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora'dan sonra 'Yarımadadan Yansıyanlar' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Günışığından Gökkuşağına Akarken / Sunrise Turns Into Rainbow - 2015 - mdf üzerine akrilik boya / acrylic paint on mdf - 70x60 cm
- Art Gallery of Stara Zagora'dan sonra Armaggan Gallery iş birliğiyle La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir.
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

İlkbahar / Spring - 2016 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 35x50 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Sonbahar / Autumn - 2016 - tuval üzerine doğal boya / natural paint on canvas - 35x50 cm
- 'Doğanın Renkleri' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 
Dağların Arasından Göğe Ulaşmak / Reach the Sky Between Mountains - 2015
plaka üzerine akrilik ve yağlı boya / oil and acrylic paint on plate / - 60x30cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -'I am the mountain' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

'I am the fire' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

 
'I am the air' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

 
'I am the water' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

 
'I am the light' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

 
'I am the enlightenment' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40 cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

 
'I am the nourishment' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40 cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -

 
'I am the desert' - 2015
CGD Printmaking, numbered and signed 5 pieces / CGD Baskıresim, numaralandırılmış ve imzalanmış 5 adet - 30x40 cm
- 'Dreamscapes' Art Gallery of Stara Zagora Bulgaristan'da sergilenmiştir. -sayfa başı / top of pagePortreler / Portraits
-
Galeri Soyut, A Salonu - İrem Çamlıca İlk Kişisel Sergisi
/ Gallery Soyut, Salon A - İrem Çamlıca 1st Solo Exhibition


Türkiye'nin tarihsel sürecinde önemli olgulardan ve toplum analizinden çıkışla sembolleşen portrelerden oluşan bu seri; tarihi, popüler gerçeklik üzerinden ele alır. Her evin başka alanlara açılan pencereleri olduğu gibi, Türkiye'de gündem takibi, haberleşme ve medya göz önüne alındığında, tüm ekonomik ve statüsel farklara rağmen, her evin ortak bir alana açılan bir penceresi vardır: Hala en etkin medya aracı konumunu koruyan Televizyon dünyası. Ülkenin kurulmasından bu yana, ekonomik gelişim, göç, ahlaki tavır, mizahi bakış, cepheleşme, dışlanma, mücadele gibi devinimlerle ilişkilendirilebilen ikonlar ile bu seri, geniş kitlelerce benimsenen popüler gerçeklik üzerinden, farklı bir portre anlayışıyla aktarım yapar. 

Portrelerin pop yaklaşımınca direkt ve sadeleşmiş olarak resmedilmesindense, çok formlu ve karmaşık bir yapılanmayla izleyiciye aktarılması, farklı bir bakış açısı önermesidir. Sanatçı bu yapılanmayı, atomların hücreleri oluşturup form kazanarak varlıksal hacimini şekillendirmesi gibi formların portreyi oluşturmasına benzetir. Pop bir resme göre, portrenin görülmesi için izleyicinin çabasını gerektiren bu anlayış, insanın, varoluşu basitçe yaşayabilecekken, kendi zihninde sürdürdüğü şartlanmalar ve engeller ile özgür iradesiyle karmaşık bir hale getirdiğine işaret eder. Çeşitli formların birleşerek oluşturduğu portrede kimin tasvir edildiğini ve ilişkilendiği konuları görmek izleyici açısından zorlayıcı bir eylem haline gelmektedir. İnsanın günlük hayatta deneyimlediği dünyada, öğrendikleri ve duyularıyla oluşturduğu zihinsel kalıplar ve şartlanmalar, onu hep  tanıdığı ve bildiği üzerinden yol almasına yönlendirir. Bununla ilişkili bir şekilde, pop ikon girift şekilde aktarılsa bile, insanın bildiğini tanımlama yoluna girişmesi, bu zihinsel şartlanmalarıyla mümkün olur. Halbuki günlük hayatta gördüğü ve bildiği şekilde aktarılan bir portre üzerinden, formların serbestçe dolanıp her şeye dönüşebildiği şartlanmamış dünyayı aktarmak olağan değildir. Bilindik ve tanımlanabilen bir süje üzerinden ele alınarak, şartlanmaları aşmış bir zihnin varlığını açıkça sezdirilebilir hale getirilmiştir. İnsan bilinci genişlediğinde, düal dünyada tek taraflı varoluş geçerliliğini kaybederek, iki tarafın da yanında olabilen bütünlüğe dönüşür. Sonuç olarak; sınırlı konular yerine her şeye dönüşebilen formlara ulaşması, her şeyin yanında olabilme ve ona dönüşebilmenin düal düzlemde her şeye karşı olmayı getirdiği paradoksal bütünlüğü ortaya koyar. 

-----------

//This series consists of portraits which were symbolised through out Turkey's historical process of important facts and the analysis of the society. It focuses on the history in the context of popular reality. Every house has a window which is opened to the different places. Additionally, it has a window which is common for every house: Television still has its communication and media power in Turkey. Despite all the economic and statutory differences, it creates one reality in commun. These portraits are associated with the topics about country's economic development, immigration, moral attitude, humorous perspective, confrontation, exclusion, which occurs since the foundation of the country.

Portraits are differently transmitted to the audience with a complex structure such as human cells creating a body. According to a pop painting, it requires the effort of the audience to see the portraits. This approach implies the individual who creates himself a complicated life by his free-will with his mind sets and conditioning. The portraits are possible to seen with the help of conditioned mind even they are transmitted by complicated forms. Contrarywise, a portrait which is painted like it seems in everyday life is not possible to define a 'free of forms' world. With this paradoxical approach of portraits, it is possible to sense a world of free forms and unconditioned mind by intituition. When the human consciousness is widen, it is not anymore possible to be a part of one side of the dual world. Being in every part of the dual world is consequently being against everything. It is a paradoxical unity.
Atatürk - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'ta sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Sakıp Sabancı - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -

 Deniz Gezmiş - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Nazım Hikmet - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -

 Zeki Müren - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -

 Orhan Gencebay - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -

 Kemal Sunal - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -

 Türkan Şoray - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 100x100cm
- 'Portreler' Galeri Soyut'tan sonra 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de ve Orfoz Restaurant'ta sergilenmiştir. -


sayfa başı / top of pageKöklerin Yansıması / Roots' Reflection

-

Geleneksel sanatı günümüz çağdaş sanatıyla harmanlayıp mekansal düzenlemelerle insanı hayali bir dünyada yolculuğa çıkaran sahneler yaratan bu seri, sanatçının özgün biçeminde geleneksel sanatın izlerini ararken onunla kaynaştırılabilirliğini keşfeder ve dönemlerin birliğinin meydana getirdiği ütopyayı konu edinir.

-----------------

This series creates imaginary places by unifying traditional and contemporary art, explores the relation between artist's unique style and Turkish Traditional Arts. These places define an utopian world which is composed by union of different time and places.

 Seyristanbul - 2015 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 120x170 cm
- Armaggan Gallery iş birliğiyle La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Matrak Şehrin Boş Adaleti - 2015 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 180x140 cm
- Galeri Soyut iş birliğiyle 'ArtAnkara Sanat Fuarı'nda sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Pierre Loti - 2014 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 120x80 cm
- 'Sanat 7/24' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -
Yolculuk / Voyage - 2015 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 35x50 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -
Aşk Mahal - 2015 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 35x50 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Kısmet / Fortune - 2015 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 25x35 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Yaşam Sahnesinde Bir Oda / A Chamber in Stage of Life - 2015 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 25x35 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir.-
- özel koleksiyon / private collection -sayfa başı / top of page


Dün Konuştuğumuz Gibi / As We Talked Yesterday
-


Bu seri Van Gogh, Picasso ve Miro gibi önemli sanatçıların eserlerinin yorumlamalarından oluşur. Türkiye'de çağdaş sanatın oluşumunun izlerini süren bu seride, plastik dilini, evrensel dil olarak, batıyı kaynak alarak oluşturmuş eserlerin biçim - içerik ilişkisini tersine işleyerek, izmleri coğrafi süjesel farklılıklarla uygulamak yerine, batılı sanatçıların eserlerini doğunun süslemeci anlayışıyla uyarlar. Van Gogh'un her bir fırça darbesi sanatçının özgün biçemiyle motifleşirken, Miro'nun düz yüzeyleri bezenerek doku kazanır. Doğu sanatında birbirine bağlı yapılanmayla sonsuza kadar devam edebilen matematiksel (soyut) biçiminin, varlıksal yapılanmayla ilişkili derin bir felsefe barındıran özü, eserlerdeki tüm biçimlere dönüşebilmesine olanak tanırken, onların anlamsal içeriğini dönüştürerek öz ve biçim ilişkisini kurar. Hem zamansal farklılıkların hem de coğrafi konumların kaynaştığı bir yerde buluşurlar.

---------------------

By interpretation of important art works and artists as Van Gogh, Picasso, Miro, this series traces the development of contemporary art in Turkey. At that time, works are often created by a plastic language based on Western art movements as an universal language and their contents geographically vary. This series consists of the adaption of the oeuvre of Western artists with eastern ornamental understanding by reversing the process of relation between their content and form, While Van Gogh touches turn into motifs, Miro's surfaces become ornamented by artist's unique style. Eastern ornaments are united to each other based on a mathematical (abstract) structure that can go on forever. This structure is associated with a profound philosophy related to state of being and presence. Its form allows the conversion to all formats in the works, while converting their semantic content. Consequently, it creates a relation between meaning and form. They meet somewhere that difference of time and geographical positions fuse.
Yıldızlı Gecelerde Seni Beklerim / I Wait For You In Starry Nights - 2014 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 100x150 cm
(Van Gogh Uyarlaması / Homage to Van Gogh)
- 'Sanat 7/24' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Uyuyan Güzel / Sleeping Beauty - 2014 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 100x150 cm
(Picasso Uyarlaması / Homage to Picasso)
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- Tomtom Suites Hotel'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 Bir Taşla İki Kuş / Two Birds With One Stone - 2014 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / oil and acrylic paint on canvas - 100x150 cm
(Miro Uyarlaması / Homage to Miro)
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- Tomtom Suites Hotel'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -
Ayçiçeklerinden Güneşe Yükseldim / I Rise to Sun From Sunflowers - 2014 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 100x150 cm
(Van Gogh Uyarlaması / Homage to Van Gogh)
- özel koleksiyon / private collection -


sayfa başı / top of page


Salt Saykedeliremya / Pure Psychedeliremia
-

Bu seri sanatçının kendisine odaklanır. Sanatın kuramı, felsefesi ve eleştirisinin ötesinde, sanatçının içgüdüsel ve saf üretimini ortaya çıkarır. Böylece sanat, sanatçının kişisel ve toplumsal problemlerini çözmesi için bir araç halini alır. Sonuç olarak sanatçı, meselelerini dönüştürerek kendisine naif, hayali, renkli, ütopik, optimist ve güvenli bir simgesel dünya yaratır.

----------

This series focus on artist herself. Beyond all the critics, theory and the philosophy of art, it reveals artist's instinctive and pure production. In this way, art is the tool of the artist to solve personal and social problems. As a consequence, artist creates herself a naive, dreamy, colorful, utopian, optimist and safe emblematic world by converting her issues.
Hayat bir Sirktir / Life is a Circus - 2014 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 100x150 cm
- 'Sanat 7/24' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle La Petite Maison'da sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


Joie de Vivre (Yaşam Sevinci) / Joy of Living - 2016 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 60x80 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

Rüya Gerçek Olacak / Dream Will Come True - 2016 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 80x100 cm
-'Best of Art Walk' kapsamında Sharpenberg Gallery Chicago'da sergilenmiştir.-
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -

 
Adam & Eve (Coming Home) / (Eve Dönüş) - 2016 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 100x80 cm
- özel koleksiyon / private collection -

Adam & Eve - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 120x50 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 


Be merry in Meri's cups - 2013 - panel tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas board - 25x35 cm
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -


Aslan Dansı Yapan Care Bear / Lion dancing Care Bear - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 30x40 cm
- özel koleksiyon / private collection -


Dünyaya Akan Nehir / River to the Earth - 2013 - tuval panel üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas board - 35x50 cm
- özel koleksiyon / private collection -


Bum / Boom - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 50x70cm
- özel koleksiyon / private collection -


Köprüyü Geçememek / Not Crossing the Bridge - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 37x55 cm
- özel koleksiyon / private collection -


Cennet / Paradise - 2013 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 33x60 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 
Klübe Döner / Turns to a Club - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 80x120 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -Yaşam Ağacı / Tree of Life - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 25x35 cm
- özel koleksiyon / private collection -


Bohemya / Bohemia - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 20x30 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Himaye / Protection - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 20x25 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -

 Think Flamingo - 2013 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / acrylic and oil paint on canvas - 50x60 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle 'Art in Museum' kapsamında Kapadokya'da sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
Üç Günlük Dünya / Life is too short - 2012 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 110x85 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


Topraktan Ruha / Soil to Soul - 2012 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 170x220 cm
- 'İstanbul Kanatlarımda' Tomtom Suites Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -Üst-ev / Upper-house - 2013 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 75x30 cm
- özel koleksiyon / private collection -İstanbul - 2012 - tuval üzerine akrilik boya, yağlı boya ve sim / acrylic paint, oil paint and glitter dust on canvas - 100x150 cm
- özel koleksiyon / private collection -


İstanbullu / İstanbuller - 2013 - tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas - 50x70 cm
- özel koleksiyon / private collection -İstanbullaşmak / Istanbuling - 2015 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 80x120 cm
- 'Yarımadadan Yansıyanlar' kapsamında Armaggan Gallery'de sergilenmiştir. -
- Jaguar Land Rover ARCH Konseptli Showroom Sergisi kapsamında Borusan Oto Avcılar'da sergilenmiştir. -
- Armaggan Gallery iş birliğiyle 'Art in Museum' kapsamında Kapadokya'da ve Nar Lokanta'da sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -
Kavrayış Olarak Yükseliş ve Düşüş / Rise and Fall as an Understanding - 2012 - tuval üzerine yağlı boya / oil paint on canvas - 80x90 cm
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -
Bodhi - 2012 - tuval üzerine akrilik ve yağlı boya / oil and acrylic paint on canvas - 100x80 cm
- Çağla Cabaoğlu Gallery'de sergilenmiştir. -
- 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' kapsamında IMOGA Art Gallery'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -
Evlilik / Marriage - 2012 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 50x70 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 


Baz / Base - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 56x76 cm text
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 

Benlik Davası / Self-Assertion - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 56x76 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

Avize ve Yelkenli / Ceiling Lamp and Sailing Ship - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 76x56cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

Cazibeli / Charming - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 76x56 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 


Yolculuk / Voyage - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 76x56 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

Algımı Ye / Suck My Perception - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 76x56 cm
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 


Çoklu Ev / Multiple Home - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 56x76 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

****! - 2012 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 56x76 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

Dört Ayaklı Yollu Kadın / Free'n Easy Way Woman 2011 kağıt üzeri guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 56x76cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

Toz ve Töz / Substance and Dust - 2011 - kağıt üzerine guaj boya ve mürekkep / gouache paint and ink on paper - 56x76 cm
- özel koleksiyon / private collection -

 

V.J.N. Kullanma Talimatı / How to Use a V.G.N. - 2011
tuval üzerine akrilik boya ve mikroskopik görüntüler / acrylic paint and microscopic images on canvas - 120x60 cm
Haz nehrinde kano sürün / Ride canoe on joy river
Playboy tavşanı olarak kekler pişirin / Bake cakes as a playboy rabbit
Doğurganlığınızı kullanarak özgürlüğünüzü bağlayın / Tie your freedom by using fertility
Bir uçurtma ve uçan balonlar elde edeceksiniz / You'll have a kite and flying balloons
Onları çocuğunuza verin / Give them to your child
- Çağla Cabaoğlu Gallery'de sergilenmiştir. -
- özel koleksiyon / private collection -


 

Kültürün Kuşattığı Algı / Perception Surrounded by Culture - 2011
tuval üzerine akrilik, çeşitli malzeme kolaj, cam boyası / acrylic, glass paint, collage on canvas - 90x120 cm text Tr / text Eng
- Galeri Fe'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -


Köşe Bucak Arayış / Search Every Nook and Corner - 2011 - tuval üzerine akrilik boya / acrylic paint on canvas - 50x70 cm text
Boyutlar Keşfet / Discover dimensions
Şekiller Dene / Try shapes
Bulana kadar dene / Run to earth
Ta ki aidim diyene kadar / Till you utter 'I belong'
- Galeri Fe'de sergilenmiştir. -
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 


Eskiz Defteri / Sketch Book
-
ilhamın geldiği yerlerde ani çizimler: yolculuklar, sokaklar, evler, konserler, festivaller, şehirler...
/ instant drawings where inspiration hits: voyages, streets, houses, concerts, festivals, cities...
Sketch Book - 2011 - kağıt üzerine mürekkep / ink on paper - çeşitli boyutlar / various dimensions, hepsini gör / view all
- sanatçı koleksiyonu / artist collection -

 


sayfa başı / top of page

Tüm hakları saklıdır. All rights reserved. © İrem Çamlıca Bağcılık Şarapçılık ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.