irem contact wine

Sanat eserlerinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Bence sanat bu şekilde yapıcı olur. Eserlerimde sonsuz düzende gelişen tezhip sanatından ilham alarak, mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmediyorum. Birleşen imgelerin, izleyiciye göre farklılık gösteren yanılsamalarla dolu dünyasında, sezgisel algı; sembolik okumaları da beraberinde getiriyor. Yaptığım ilk resim ile son resim arasında süren ilişki bilincindeki bütünsel zamanda tüm eserlerimin üretilmiş olması, doğrusal zamanda ilerleyen fiziki üretim sürecini de sabır ve sebata dönüştürüyor.

'İstanbuldum' : (Yerküre - İnsan / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum - Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum - Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

-----------------------------------------------------------------------

I believe that works of art should sense beyond the society and the earth. I think art is constructive in this way. I paint about perception of universe which extends from micro to macro, inspired by islamic art tazhib in its infinite construction. Merging imageries creates a world of delusion which is different for each intuitive perceiver by bringing symbolic readings. The fact that all of my works have been created at the time of holistic understanding of the relationship between the first and the last painting, transforms the physical production process that goes on linearly into patience and steadfastness.

'i-Istanbul' : (Earth - Human / City)
'I Need More Space' : (Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society - Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society - Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)