irem contact wine

Click for English

Aşağıda yer alan açıklamalarımla yaptığım resimlerden sonra Murat Revo’nun bana ithaf ettiği kitaplarından şiirleri resmetmeye başladım. (Aşkın İfadeleri) Onun şiirleri, resimlerimle anlatmak istediklerimin bir yansıması gibi. Bir gün yeni kitabından şiirlerini okurken aşağıda yer alan resim serilerimle anlatmak istediklerimi ifade eden bir şiirine rastladım:

Mükafat
Ey Sonsuz kaynağın kusursuz yapıtı
Bu üç boyutta algın sınırlı ama
O varolmanın ta kendisi
Bizse onun her şeyin içinde olan
Eşsiz ve sonsuz bilincinin birer parçasıyız
Sayısız varoluş biçiminin en safı enerji ile
Kendini ışığa genişlettiğinde
her şey bir anda var oldu ve
Evrende bulunan her titreşim
Bu varoluşun sürmesini sağlıyor
Eğer yaşamını
bilincinin ve ruhunun tekamülüne adarsan
Cennete uzanan
bir merdiven inşa edip
Her basamakta
Korkularını ve şartlanmışlıklarını aşarak
İlerlediğin bu merdivenin sonundaki
kapıyı açtığında karşına çıkan aynada
Göreceksin ki
seni bekleyen ilahi bir mucize var
Kendini sınırlamış olduğun
bilincinin ötesine geçip
Yaradanın canından can olan
gerçek seni karşında görüp
Onu ne kadar çok sevdiğini
Ondan aslında korkmaya gerek olmadığını
Ve Onun da seni
Ne kadar çok sevdiğini anladığında
Sonsuz mutluluğa erişeceksin

Sanat eserlerinin toplumun ve yerkürenin ötesini sezdirmesi gerektiğine inanıyorum. Eserlerimde felsefi ve ruhani açılımlarıyla sonsuz düzende mikrodan makroya uzanan kainat algısını resmediyorum. Birleşen imgeler, sembolik anlamlarla dolu sezgisel bir dünya yaratıyor. Bilincin kademeli olarak genişlemesini aşağıdaki gibi resmediyorum:

‘Tezahür Etmemiş Mutlak’ (—)
‘Tezahür Etmemiş Mutlak’ isimsiz ve formsuzdur. İsim veya formla belirtilmeye çalışıldığında kısıtlanır. Sezgisellikle bilinmesi gereken ve bilincin ulaşacağı son nokta budur ancak bir sanat eseriyle açıklanamaz. Bu bilince en yakın gerçek eser kainatın kendisidir.
'Bir' : (Ruh & Tin / Bir Olma Hali)
'Gerçek Aşkın Kainatı' : (Oluş - Olma Hali / İlahi Aşkın İfadesi)
'İstanbul Kanatlarımda' : (İnsan - Yerküre - Kainat - Astral Kainat / Düalizm, Kozmos, Sonsuzluk, Yansıma, Frekans, An)
'İstanbuldum' : (İnsan - Yerküre / Şehir)
'Daha Fazla Uzaya İhtiyacım Var' : (İnsan - Yerküre / Uzay)
'Düş Manzaraları' : (İnsan - Yerküre / Doğa)
'Portreler' ve 'Herkes Bu Sergiyi Konuşuyor' : (İnsan - Toplum / Türkiye)
'Dün Konuştuğumuz Gibi' ve 'Köklerin Yansıması' : (İnsan - Toplum / Türkiye'de Sanat)
'Salt Saykedeliremya' : (İnsan - Bilinçaltı - Süperego)

---------------------------------------------------------------------------

After the paintings I made with the explanations given below, I started to paint the poems from the books that Murat Revo dedicated to me.
(Expressions of Love) His poems are like a reflection of what I want to express with my paintings. One day, while reading his poems from his new book, I came across a poem that expressed what I wanted to describe with my series of paintings below:

Reward
O perfect work of the infinite source
Your perception is limited in the three dimensions though
He is existence himself
We are one in Him
in everything
We are a part of His unique and infinite consciousness
When He expands Himself into light
By energy which is the purest of countless forms of His existence
Everything came into existence at once and
Every vibration in the universe
keeps this existence ongoing
If you devote your life to the realization of your consciousness and soul
You will build a stairway reaching to heaven
At every step
While overcoming your fears and conditionings
At the end of this stairway
When you open the door
You will find a mirror and
you will see
there is a divine miracle waiting for you
When you go beyond your consciousness
that you have limited yourself
Seeing your real Self in front of you
which is made out of Spirit
you will realize
how much you love Him
that there is no need to be afraid of Him
And how much He loves you too
Then you will reach eternal happiness

I believe that works of art should figure beyond the society and the earth. I paint about perception of universe that extends from micro to macro in its infinite construction with its philosophical and spiritual references. Merged imageries creates an intuitive world of symbolic meanings. I paint the gradual expansion of consciousness as below:

‘Unmanifested Absolute’ (—)
‘Unmanifested Absolute’ is nameless and formless. If it is represented by a name or form, it becomes limited. This last stage of consciousness should be known by intuition, but it can not be explained by a work of art. The true artwork nearest to this consciousness is the universe itself.
'One' : (Soul & Spirit / State of Oneness)
'Universe of True Love' : (Becoming - State of Being / Expression Of The Divine Love)
'Istanbul On My Wings'
: (Human - Earth - Universe - Astral Universe / Dualism, Cosmos, Eternity, Reflection, Moment, Frequency)
'i-Istanbul' : (Human - Earth / City)
'I Need More Space' : (Human - Earth / Space)
'Dreamscapes' : (Human - Earth / Nature)
'Portraits' and 'Everyone is Talking About This Exhibition' : (Human - Society / Turkey)
'As We Talked Yesterday' and 'Roots' Reflection' : (Human - Society / Art in Turkey)
'Pure Psychedeliremia' : (Human - Subconsciousness - Superego)